Erasmus Day – 2020.10.15.

Az elmúlt két évben az Erasmus Day alkalmából előadásokat szerveztünk, ahová más iskolákból is érkeztek előadók, és beszámoltunk Erasmus+ tapasztalatainkról. Idén nem voltunk külföldön, de csokorba gyűjtöttük legszebb élményeinket, emlékeinket a korábbi évekből, hogy elmondjuk, mit jelent számunkra az Erasmus+ program. Fogadják / fogadjátok szeretettel!
T. Zuggó Tünde igazgatónő beszámolójából:
“Tanulóinkban pedig egy kéttannyelvű iskola legfontosabb üzenetét mélyítette el az Erasmus: a nyelv nem egy “bemagolandó” szóhalmaz, sőt nem is bevehetetlen nyelvtani szerkezetek gyűjteménye, hanem ön- és énkifejezésünk legfontosabb eszköze. És elsajátítása történhet – az anyanyelv tanulásához hasonlóan – természetes és élményszerű módon.”

Plusz testnevelésóra

Kedves  Szülők és Diákok!

A korábbi évekhez hasonlóan 2020/2021-es tanévben  a heti 3 testnevelési órán felüli 2 órát a gimnazisták számára sportágak köré csoportosítva, választható formában szerettük volna megszervezni. A kialakult járványügyi helyzet miatt azonban egy előzetes igényfelmérést végzünk, s a jelentkezési idő lejárta után döntünk a besorolásról. A döntés meghatározó szempontja, hogy az osztályok minél kevésbé keveredjenek.  A tanulók a következő lehetőségek közül választhatnak 2 órát:

Gimnazista fiúk: röplabda, foci, erősítés

Gimnazista lányok: röplabda, torna, jóga és relaxáció.

A gyógytestnevelés az oda beutaltak számára lesz megtartva, amennyiben más szeretne csatlakozni, a gyógytestnevelővel való személyes egyeztetés szükséges.  

Jelentkezési határidő: szeptember 17. csütörtök

INTÉZMÉNYI PROTOKOLL A COVID-19 JÁRVÁNY IDEJÉRE

INTÉZMÉNYI PROTOKOLL A COVID-19 JÁRVÁNY IDEJÉRE

Tanítási, működési rend és viselkedési szabályok a járványveszély alatt a 2020/2021-es tanévben

Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium

Preambulum

Jelen protokoll célja, hogy a járvány iskolaszintű elterjedésének lehetőségét a minimálisra csökkentsük, védjük az iskola tanulóit, dolgozóit és azok hozzátartozóit. Mindez csak közös akarattal, összefogással lehetséges.

1)      Az iskolábajárás feltételei

 1. A szülő szigorú, jogszabályban meghatározott felelőssége, hogy gyermekét egészségesen, tünetmentesen küldje az iskolába.
 2. Ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van, a szülő köteles az iskolát (osztályfőnök, intézményvezető) értesíteni.
 3. Betegség után a tanuló csak orvosi igazolással térhet vissza a közösségbe, melyen szerepel, hogy egészséges, közösségbe mehet.
 4. Ha a tanuló közvetlen kapcsolatba került koronavírus-fertőzöttel, házi karanténba kell vonulnia, és a szülőnek az iskolát haladéktalanul értesítenie kell.

 

2)      Belépés az iskolába

 1. A Pasaréti úti telephelyünkön a torlódás elkerülése végett reggel az iskola mindkét bejárati ajtaját megnyitjuk.
 2. A belépéskor a kézfertőtlenítés kötelező. Az iskolába lépéskor véletlenszerűen hőmérsékletet mérünk érintés nélküli hőmérővel. (37,5 °C fölött a gyermek szülőjét értesítjük és hazaküldjük.)
 3. A belépés után a tanulónak a saját tantermébe kell mennie a lehető legrövidebb útvonalon.
 4. A tanulók 7.30-tól léphetnek be az iskolába, kivéve 0. óra esetén. Ettől eltérni intézményvezetői engedéllyel lehet.
 5. Szülők az iskolába nem léphetnek be, kivéve az elsős tanuló egyik szülője maszkban az első héten, a beszoktatás ideje alatt, illetve ügyintéző szülők, amennyiben az iskolatitkárság tudja őket fogadni.
  Kérjük a járvány ideje alatt a telefonos és online ügyintézést részesítsék előnyben.
 6. Az iskola területére belépő szülők (vagy bármely más személyek) maszkot viselni kötelesek.

3)  Maszkhasználat

 1. Az osztályteremben a tanulók nem kötelesek maszkot viselni, kivéve ha
 2. i) a tanár erre felszólítja őket (saját egészsége védelmében), vagy ii) valamely tanuló köhög vagy egyéb fertőzésgyanús tünetet produkál.
 3. az iskola közösségi tereiben (folyosók, aula, mellékhelyiségek, ebédlőben sorbanálláskor) a maszkviselés a Pasaréti úti épületben kötelezően elvárt, a Fenyves utcai épületben ajánlott. Ennek oka, hogy az osztályok közötti keresztbe fertőzések minimalizálhatók legyenek.
 4. A maszkot a szülőknek kell biztosítani.

 

4)      Tanórák

 1. A tanórák az órarend szerinti termekben lesznek, a teremcseréket a legszükségesebbekre minimalizáltuk.
 2. Az órák alatt a maszk viselése ajánlott, ill. kötelező, ha a tanár erre felszólítja a tanulókat.
 3. Ha a tanulók más terembe mennek, illetve a tanítás után a padokon, a padokban és a székeken nem maradhat semmi!
 4. Az órákon az ablakokat (időjárástól függően) lehetőleg nyitva kell tartani. Rossz idő esetén a hetesek gondoskodnak a termek alapos szüneti átszellőztetéséről. A szellőztetés miatt ajánlott a réteges öltözködés.
 5. Az informatika teremben használhat gumikesztyűt a tanuló, a billentyűzetet és az egeret óra elején fertőtlenítjük, a kézmosás vagy kézfertőtlenítés az óra elején kötelező. Gumikesztyűt az iskola nem tud biztosítani.
 6. Amennyiben több osztályból jön össze a tanítási csoport (pl. fakultáció, hittan, szakkör), a tanulókat osztályonként külön kell ültetni, a különböző osztályhoz tartozók közti védőtávolságot biztosítani kell.
 7. Testnevelés óra:
  • Maszkot az öltözőben és a folyosón hordják a tanulók. Szeptemberben és októberben elsősorban udvari/szabadtéri oktatást, ill. rövid kirándulásokat tervezünk a környéken.
  • Sportoláskor tilos a maszk viselése. A testnevelés óra elején/végén kézfertőtlenítés történik. o             A Pasaréti úti épületben mindkét öltözőt a lányok használják, jó idő esetén a fiúk a kis és nagy tornateremben öltöznek, rossz idő esetén az alagsori erősítő teremben (kondi terem).
  • Az órákat 5-6 perccel hamarabb fejezzük be, hogy elkerüljük a következő osztállyal való érintkezést.
  • Az öltözőket és a termeket folyamatosan szellőztetjük.

 

5)      Szünetek

 1. A szünetben a tanulók az osztályteremben vagy az udvaron tartózkodhatnak.
 2. A Pasaréti épületben az 1. és a 3. szünetben csak az általános iskolások, a 2. és 5. szünetben csak a gimnazisták mehetnek büfébe.
 3. Az aulában, folyosókon céltalanul diák nem tartózkodhat.
 4. Az iskola közösségi tereiben (udvar, folyosó, aula, mosdó, ebédlőben sorbanállásnál) a maszkhasználat kötelező.
 5. A Pasaréti épületben közlekedésre a tanteremhez közelebb lévő lépcsőt kell használni. (

 

6)        Eljárás fertőzésgyanú, fertőzés esetén

 1. Fertőzésgyanú esetén a tanulót azonnal az iskolaorvoshoz, védőnőhöz kell küldeni, ha nincs az épületben, akkor az iskolavezetőséghez.
 2. Fertőzésgyanú esetén a tanulót el kell különíteni, a szülőt azonnal értesíteni kell, akinek kötelessége, hogy a lehető legrövidebb időn belül vigye haza gyermekét.
 3. A szülő köteles a gyermek háziorvosát értesíteni, annak utasításait betartani, és a fejleményekről az iskolát tájékoztatni.

 

7)      Ebédelési rend

 1. Sorbanálláskor a szájmaszk használata és a másfél méter tartása kötelező.
 2. Az 1. és a 3. szünetben csak az általános iskolások, a 2. és 5. szünetben csak a gimnazisták mehetnek büfébe.
 3. A fertőzésveszély csökkentése érdekében javasoljuk, hogy a tanulók hozzanak magukkal tízórait, ebédet. Az iskolába étel nem rendelhető, melegítésre nincs lehetőség.
 4. Az otthonról hozott élelmet a tanteremben a helyükön ülve, vagy az udvaron fogyaszthatják el a tanulók.

 

9)      Távozás az iskolából

 1. Az utolsó tanóra / ebéd után a tanulóknak minél hamarabb el kell hagyniuk az iskolát, illetve az általános iskolásoknak a saját napközis, tanulószobás csoportjukba kell menniük.
 2. Az iskolából való távozás után a csoportosulást kerülni kell.
 3. A Fenyves utcai épületben az összevont ügyelet ideje alatt (16.30 és 17.00 után) a csoportok keveredése miatt a maszk viselése elvárt.

 

10)      Kapcsolattartás az iskolával

 1. Szülői értekezletek: a kezdő, illetve a végzős osztályok kivételével online szülői értekezleteket tartunk (1., 5., 6.a, 8., 9., 12.).
 2. Fogadóórák: az eKréta egyéni fogadóórái szerint, egyeztetés után, online módon, telefonon vagy kivételes esetben személyes találkozással az udvaron.
 3. Az iskolai ügyintézés során az online, illetve a telefonos ügyintézést részesítjük előnyben.

11)      Iskolai ünnepélyek, megemlékezések, közösségi programok, versenyek

 1. A programok csak a biztonsági intézkedések figyelembevételével tarthatók meg.
 2. Kirándulások csak belföldre szervezhetők.

 

12)  Krónikus betegségben szenvedő tanulók távolmaradása az iskolából

 

 1. A központilag kiadott eljárásrend szerint annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. A krónikus betegség miatt távollevő tanulót az iskola (online felületek és osztálytársak segítségével) tájékoztatja az elsajátítandó tananyagról, házi feladatról, szükség esetén segítséget nyújt.
 2. A házirend hiányzásra vonatkozó pontjai ebben az esetben is érvényesek.

13)  Digitális munkarendre átállás

 1. Digitális munkarendre való átállás csak központi elrendeléssel történhet, nem az iskola döntése.
 2. A digitális munkarendre való gördülékeny átállás érdekében az előkészületeket megkezdtük.

A digitális munkarend idejére külön szabályozás érvényes.

 

 

A jelszónk a régi: „Egy csapat vagyunk!”. Közösen minden felmerülő problémát megoldunk!

 

Budapest, 2020. augusztus 31.

 

A Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium nevelőtestülete

A dokunemtum PDF formátumban

Tanévkezdés 2020/2021

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
Hamarosan újra becsengetnek.
A fennálló járványügyi helyzet miatt idén nem a megszokott keretek között kezdjük a tanévet. A hagyományos évnyitó ünnepély mindkét telephelyen elmarad. Csak az első osztályosokat köszöntjük egy rövid műsorral.
Az első nap programja:
Fenyves utcai telephely:
1.a, 1.b és 1. c osztály
 • 2020. szeptember 1. , 8.00-kor az elsősök köszöntése az udvaron (tanulónként max. 2 hozzátartozó részvételével). Kérjük, hogy a szülők viseljenek maszkot!
 • Esős idő esetén a köszöntés a tornateremben lesz. Ebben az esetben sajnos szülőket nem tudunk fogadni az ünnepélyen.
 • A rövid műsor után 4 osztályfőnöki óra lesz (11.45-ig), majd napközi. Ebédet természetesen biztosítunk.
 • Az első két héten beszoktatás céljából tanulónként egy szülő maszkban felkísérheti gyermekét az osztályba.
2.a – 5.a osztályok:
 • 8.00-11.45-ig négy osztályfőnöki óra lesz, majd napközi. Ebédet természetesen biztosítunk.
 • Szülők az iskola épületébe NEM léphetnek be!
Pasaréti úti telephely:
 • A felső tagozatosoknak:    8.00-11.45-ig négy osztályfőnöki óra
 • A gimnazistáknak:                8.00-10.45-ig három osztályfőnöki óra
 • Ebédet természetesen  biztosítunk.
 • Szülők az iskola épületébe NEM léphetnek be!

Kérjük, hogy a diákok hozzanak magukkal maszkot!

Szeretettel várunk titeket az iskolában!

Egy csapat vagyunk!

Újabb nyertes Erasmus+ KA2-es pályázat iskolánkban

Iskolánk immár 6. alkalommal pályázott sikeresen az Erasmus+ KA2 keretében, új két éves projektünk címe: Detecting, deconstructing and combating FAKE NEWS.

Ebben a projektben a finn Kallion lukio iskola a koordinátor, valamint még egy német iskola is partnerünk: Gymnasium in den Filder benden.

Sok szeretettel gratulálunk a pályázat elkészítéséhez Lőrincz Katalin tanárnőnek, aki Sharing4caring című projektünk koordinátora is egyben. Sok sikert kívánunk a további munkához!

Az idei KA2 pályázati eredmények itt tekinthetők meg.

A projektről részletesen itt olvashatnak.

 

Nyári ügyeleti rend

Tisztelt Szülők! Kedves Tanítványaink!

A nyári szünet ideje alatt ügyeletet– ügyintézés céljából –  a Pasaréti épületünkben az alábbi időpontokban tartunk:

 • 07.08., szerda 9h-13 h
 • 07.22., szerda 9h-13 h
 • 08.05., szerda 9h-13 h
 • 08.19., szerda 9h-13 h

 

Az ügyintézés gördülékenysége érdekében kérjük, szíveskedjenek regisztrálni az alábbi linken: ügyeleti időpontok

Kellemes vakációt, jó pihenést kívánunk!