Nyári ügyeleti rend

Tisztelt Szülők! Kedves Tanítványaink!

A nyári szünet ideje alatt ügyeletet– ügyintézés céljából –  a Pasaréti épületünkben az alábbi időpontokban tartunk:

 • 07.08., szerda 9h-13 h
 • 07.22., szerda 9h-13 h
 • 08.05., szerda 9h-13 h
 • 08.19., szerda 9h-13 h

 

Az ügyintézés gördülékenysége érdekében kérjük, szíveskedjenek regisztrálni az alábbi linken: ügyeleti időpontok

Kellemes vakációt, jó pihenést kívánunk!

Lakatosné Lőrincz Katalin tanárnő MMM-díjas 

Lakatosné Lőrincz Katalin,iskolánk angoltanára a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete Matheidesz Mária Minőségi Díjának pályázatán különdíjban részesült Home-a-Topia (The Giver Project) elnevezésű sokrétű és összetett projektjével, melynek során megszülettek többek között a diákok ötletes és szellemes társadalomleírásai.
Sok szeretettel gratulálunk a tanárnőnek!
A nyertes projekt weboldala itt tekinthető meg.
A projektben a 9.a osztály 2-es csoportja vett részt: Fülöp Éva Tamara, Gyarmati Bence, Jankó Lóránt, Janky Milán, Molnár Csenge, Pimpao Dániel, Sallay Róza, Simon Anna, Takács Dávid, Uhercsák Sára, Varga-Király Balázs, Vas Dorottya Zorka.
Köszönjük a diákok lelkes munkáját is!

Beiratkozási tájékoztató

Kedves Szülők!

Gimnáziumunkba a beiratkozás elektronikus úton történik a KRÉTA elnevezésű rendszeren  keresztül. Akinek már van Kréta hozzáférése gyermeke általános iskolája révén, annak a beiratkozás folyamata leegyszerűsödik, mivel lehetőség van a gyermek személyes adatainak áttöltésére.

Korábbi Kréta hozzáférés hiányában, ideiglenes regisztráció segítségével is el lehet végezni a beiratkozást a Kréta rendszerben. Ennek elérhetősége:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.

Itt a Beiratkozás középfokú intézménybe – BKI menüpontot kell választani. 

A felület 2020. június 15-től érhető el. Kérjük, hogy a beiratkozást legkésőbb 2020. június 23-ig végezzék el.

Az alábbi tájékoztató mindkét esetben részletes segítséget nyújt a beiratkozás menetéhez, javasoljuk ennek áttekintését a folyamat megkezdése előtt.

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761123&preview=/17761123/46760668/BKI_Sz%C3%BCl%C5%91i%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.pdf

Amennyiben a szülő vagy a törvényes képviselő a beiratkozásra rendelkezésre álló időben a KRÉTA használatával nem tudja megküldeni a beiratkozáshoz szükséges adatokat, akkor a beiratkozást e-mailen is kezdeményezheti a diakugyek@szli.hu címen.

Az alábbi iratok illetve okmányok szkennelt változatának feltöltésére lesz szükség:

 • születési anyakönyvi kivonat
 • 8. osztályos bizonyítvány
 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • TAJ kártya
 • NEK adatlap

Iskolaváltáskor új diákigazolvány igénylése szükséges. Ehhez a Kormányablakban NEK adatlapot kell készíttetni. Ennek alapján az iskola igényli meg az új igazolványt, mely elkészülte után az intézmény titkárságán vehető át.

Mivel a járványhelyzet miatt az okmányirodák korlátozott személyes ügyfélfogadással működhetnek, a NEK adatlapok igénylése nehézséget jelenthet. Ezért a tanuló diákigazolvány igénylésére vonatkozó kérelmét (a NEK adatlapot is beleértve) szülője vagy törvényes képviselője útján az igénylési cím megjelölésével a beiratkozást követően, későbbi időpontban is benyújthatja az iskolához. Kérjük, hogy amint van lehetőségük, keressék fel az okmányirodát, és a nyár folyamán pótlólag küldjék el a NEK adatlapot a diakugyek@szli.hu e-mail címre, hogy tanévkezdésre a diákigazolvány elkészüljön.

Az ügyintézés során a következő adatokra lesz szüksége:

 • A tanuló oktatási azonosítója, személyes adatai
 • Szülők, törvényes képviselők adatai
 • SNI/BTM fennállásával kapcsolatos adatok (ennek fennállása esetén kérjük a legfrissebb szakértői vélemény csatolását)

Kérjük, hogy az adatokat a hivatalos okmányokban (személyi igazolvány, lakcímkártya, stb.) szereplő adatok szerint, pontosan töltsék ki (lakcím esetén pl. emelet, ajtó is szerepeljen); ill. a Krétából történő áttöltés esetén ellenőrizzék azokat az igazolványaik alapján.

Az ügyintézés során az alábbiakban letölthető nyilatkozatokat kell MINDEN ESETBEN kitölteni és a beiratkozási kérelemhez csatolni:

Az ügyintézés során az alábbiakban letölthető nyilatkozatokat kell – AMENNYIBEN A TANULÓ ESETÉBEN FENNÁLL – kitölteni és a beiratkozási kérelemhez csatolni:

Amennyiben az iMenza rendszerhez használati útmutatóra van szüksége, ezt itt található: http://www.szabol-bp.sulinet.hu/kozetkeztetesi-nyomtatvanyok/

Kérdés esetén gazdasági ügyintézőnk, Bróthág Mónika rendelkezésükre áll a gazdasagi@szli.hu e-mail címen.

Amennyiben az elektronikus beiratkozás során bármilyen nehézségük adódik, kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal a diakugyek@szli.hu címre írt levéllel!

A tanévkezdéssel kapcsolatos további információt majd az osztályfőnöktől fognak kapni.

Együttműködésüket köszönjük, várjuk beiratkozásukat!

 

Tankönyvek és könyvtári könyvek visszahozatala

Tankönyvek és könyvtári könyvek visszahozatala

A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az eddig felmenő rendszerben történő ingyenes tankönyvellátást a 2017/2018-as tanévtől egy ütemben vezette be az 5-8. évfolyamokra, valamint kiterjesztette a középiskola 9. évfolyamára is.

Iskolánk diákjai ezért 5-9. évfolyamon ingyenesen kapták a tankönyveket a 2019/2020 -as tanévben. Ezért kérjük, hogy június végéig mindenki, aki ingyenesen kapta a tankönyveit (10-12. évfolyamon is), hozza vissza őket. (Kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek.)

Kérjük, hogy akik valami oknál fogva nem tudják az iskola által kiosztott tankönyveket, egyéb könyvtárból kölcsönzött könyveket visszahozni, új tankönyvek behozásával kártalanítsák intézményünket.

A leadás menete:

 • a könyveket 2020. június 15. és június 23.között hétköznapokon 9 és 14 óra között lehet leadni a portán
 • minden könyvet csomagolva és névvel ellátva kérünk szépen vissza
 • az iskolában hagyott holmikat is ekkor lehet elvinni
 • június 15. – 10.  évfolyam
 • június 16. – 11. évfolyam
 • június 17. – 9. ny/ kny és 9.évfolyam
 • június 18. – 5-6. évfolyam
 • június 19. – 7-8.évfolyam

Június  22. és 23. – pótnapok

Köszönjük együttműködésüket!

                                                                                                               Könyvtárosok

 

Újabb nyertes Erasmus+ KA1-es pályázat iskolánkban

Iskolánk immár 6. alkalommal pályázott sikeresen az Erasmus+ KA1 keretében külföldi tanártovábbképzéseken és job shadowing látogatásokon való részvételre. Pályázatunk az előkelő 5. helyet érte el a 104 támogatott és 9 tartaléklistás projekt közül. A nyertes intézmények listája itt tekinthető meg. Ezúttal 21 mobilitásra nyertünk támogatást. Különösen jó hír, hogy a résztvevők között ezúttal 6 olyan új kolléga is van, aki korábban nem vett még részt az Erasmus+ programban.

Idei projektünk címe:

Élményközpontú oktatás a Z generációért

A projektről részletesen itt olvashatnak.

Ügyeleti, felügyeleti rend

Kedves Szülők!

Mint arról már Önök is nyilván értesültek, június 2-tól a járványügyi helyzet miatt hozott intézkedések tovább lazulnak, így ügyeletre és személyes tanulástámogatásra is lehetőség nyílik az iskolában.

Ebben az időszakban az iskolában tanórát nem lehet tartani, hiszen a digitális oktatás a tanév végéig tart. Tanulástámogató foglalkozásokat, ügyeletet és felügyeletet az Önök által kitöltött nyilatkozatokban foglaltak alapján biztosítunk. Az ügyeleti időben kérésre étkezés is igénybe vehető.

Intézményünk június 2-tól június 15-ig ügyeletet, június utolsó két hetére felügyeletet biztosít. Június 29-től is lehet nyári felügyeletet kérni, de ennek formája még nem végleges. Az önkormányzat továbbra is szervezi a nyári táborokat, megfelelő számú jelentkező esetén saját szervezésű táborokat is indítunk, melynek részleteiről a későbbiekben adunk felvilágosítást.

Az önkormányzat által biztosított nyári táborokról szóló tájékoztatót, a jelentkezési lapot és egészségügyi nyilatkozatot az alábbi linkre kattintva találják.

Elsős beiratkozás

Kedves Szülők!

Iskolánkba a beiratkozás elektronikus úton történik a KRÉTA elnevezésű rendszeren   keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Az elektronikus beiratkozás előtt, kérjük, tanulmányozzák át figyelmesen az alábbi tájékoztatót, mivel a beiratkozás után számunkra is külön ügyintézést jelent a hibásan felvitt adatok javítása!

Az ügyintézés során a következő adatokra lesz szüksége:

 • A gyermek oktatási azonosítója (a gyermek óvodájánál érdeklődjenek, ha nem tudják)
 • A gyermek lakcímkártyájával megegyező lakcím
 • A gyermek adóazonosító jele
 • Szülők, törvényes képviselők adatai
 • A gyermek óvodájának adatai
 • SNI/BTM fennállásával kapcsolatos adatok
 • Nemzetiséggel összefüggő adatok

Minden beírt adatnak meg kell felelni a hivatalos okmányba beírt adattal (pl. lakcím esetén a lakcímkártyán szereplő emelet, ajtó stb.)!

Az ügyintézés során az alábbiakkal kapcsolatban kell nyilatkozni:

 • Az iskolából való távozás, hazaengedés: napokra lebontva, ki, mikor viheti haza a gyermeket
 • Az etika, valamint a hit és erkölcstan tantárgy közötti választásról, a hit és erkölcstan választása esetén az egyház megnevezésével
 • A gyermek iskolai étkezéséről, az étkezés kezdődátumáról, fajtájáról (ebéd, tízórai, uzsonna) 

Az elektronikus ügyintézés során az alábbi dokumentumok szkennelt, fotózott változatának feltöltésére lesz szükség:

 • Amennyiben egyedüli gondviselő, az egyedüli felügyeleti jog alapját igazoló dokumentum
 • Személyi igazolvány (ennek hiányában születési anyakönyvi kivonat)
 • A gyermek TAJ kártyája
 • A gyermek lakcímkártyája

Az iskolánkba történő elektronikus beiratkozás során az alábbi  nyilatkozatok feltöltésére lesz szükség az “Egyéb csatolt dokumentumok” címszó alatt:

Érdemes a beiratkozást ezen dokumentumok le- és kitöltésével kezdeni, hogy az elektronikus ügyintézés során már minden rendelkezésre álljon.

Az elektronikus beiratkozás menetéről az alábbi oktatóvideók tájékoztatnak részletesen és szemléletesen:

 • A KRÉTA hozzáféréssel nem rendelkező szülők számára a KRÉTA rendszerbe történő belépésről:

https://www.youtube.com/watch?v=N4uXSDBvj8M

 • A KRÉTA hozzáféréssel már rendelkező szülők számára a beiratkozás lépéseiről

https://www.youtube.com/watch?v=ndGfOC-YZj4

Amennyiben az elektronikus beiratkozás során bármilyen nehézségük adódik, kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal a diakugyek@szli.hu címre írt levéllel!

További tájékoztatók iskolánkkal és a beiratkozással kapcsolatban:

Végleges felvételi jegyzék a gimnáziumi tagozatra

Kedves Diákok és Szülők! 

Gimnáziumunkba a 2020/21-es tanévre felvettek listáját a tanulmányi terület linkjére kattintva tekinthetik meg.
Felvételt nyert diákjainkat üdvözöljük, és sok szeretettel várjuk! 

Végleges felvételi jegyzék a 2020/2021 -es tanévre, 0001 magyar-angol kezdő két tanítási nyelvű nyelvi előkészítő csoport

Végleges felvételi jegyzék a 2020/2021 -es tanévre, 0002 magyar-angol haladó két tanítási nyelvű nyelvi előkészítő csoport

Végleges felvételi jegyzék a 2020/2021 -es tanévre, 0003 angol nyelvi előkészítő osztály

MEGY A MATEK!

A világ legjobb matekkönyve 9-12 éves korosztály számára már magyarul is elérhető. Köszönet érte iskolánk 2 tanárának: Katona Lászlónak és Vida Nikolettnek, akik szakmai meggyőződésből lefordították az eredeti művet, így mindenki számára elérhetővé tették.
A könyv megrendelhető:
Ajánljuk mindenkinek, mert rengeteg hasznos tanács és tipp található benne, amelyek megkönnyítik a tájékozódást a számok rengetegében, segítségével végre elmondható, hogy MEGY A MATEK!