Hírek kategória bejegyzései

Végleges felvételi jegyzék 2021-22

Kedves Diákok és Szülők!

Gimnáziumunkba a 2021/22-es tanévre felvettek listáját a tanulmányi terület linkjére kattintva tekinthetik meg.
Felvételt nyert diákjainkat üdvözöljük, és sok szeretettel várjuk!

Elsős beiratkozás részletes útmutató

Kedves Szülők!

Iskolánkba ebben a tanévben is a beiratkozás elektronikus úton történik a KRÉTA elnevezésű rendszeren keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap .

A korábban kiadott tájékoztatót kiegészítve az alábbiakban az elektronikus beiratkozással kapcsolatban adunk részletesebb tájékoztatást. 

Akik már beiratkoztak az elmúlt két napban, nincs tennivalójuk, őket személyesen keressük meg mailben, hogy milyen dokumentumok, nyilatkozatok elküldését kérjük tőlük.

Akik a napokban iratkoznak be, kérjük, az elektronikus beiratkozás előtt tanulmányozzák át az alábbi tájékoztatót!

Az ügyintézés során a következő adatokra lesz szüksége:

 • Körzetes iskolába jelentkezik vagy nem körzetesbe
  • körzetünkbe tartozhat az állandó vagy az ideiglenes lakcím szerint, melyet lakcímkártyával igazolni kell
  • felhívjuk azok figyelmét, hogy akiknél a lakcímkártyán a lakóhelye/tartózkodási helye bejegyzésnél a lakcím 3 hónapnál frissebb, a megváltozott jogszabályok szerint a későbbiekben védőnői igazolás kell arról, hogy valóban a megadott címen tartózkodnak életvitelszerűen. Jelenleg egy nyilatkozatot kérünk erre vonatkozóan. 
  • abban az esetben is nyilatkozatot kérünk az életvitelszerű tartózkodással kapcsolatban, ha az ideiglenes tartózkodás ténye még nem jelenik meg a gyermek lakcímkártyáján
 • A gyermek személyes adatai
  • itt hívjuk fel a figyelmet, hogy – amint azt már korábban is jeleztük – szükség van a gyermek oktatási azonosítójára (a gyermek óvodája ad tájékoztatást)
  • a lakcímkártyával megegyező lakcím
 • Szülők, törvényes képviselők adatai
  • mindkét szülő, törvényes képviselő adatait ki kell tölteni, amennyiben az egyik szülőnek iskolaválasztásra vonatkozóan is kizárólagos felügyeleti joga van, az erről szóló bírósági végzést, kérjük, csatolják!
  • kérjük a kapcsolatfelvétel megkönnyítése érdekében az elektronikus és a telefonos elérhetőségeiket feltétlenül adják meg!
 • A gyermek óvodájának adatai
  • az óvoda nevén és címén kívül szükség lesz az óvoda OM azonosítójára, mely hatjegyű szám az óvoda honlapján valószínűleg megtalálható
  • külföldi óvoda esetében elegendő azt megjelölni, hogy külföldi óvodába járt a gyermek
 • SNI/BTM, valamint hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet fennállásával kapcsolatos adatok
  • az SNI/BTM státusszal kapcsolatos szakértői véleményt az Egyéb csatolt dokumentum/ Új dokumentum csatolása fülre kattintva kérjük feltölteni
 • Nemzetiséggel összefüggő adatok
  • iskolánkban ennek a résznek a kitöltésére nincs szükség 

Az ügyintézés során az alábbiakkal kapcsolatban kell nyilatkozni:

 • Az etika, valamint a hit és erkölcstan tantárgy közötti választásról, a hit és erkölcstan választása esetén az egyház megnevezésével
 • Az iskolából való távozás, hazaengedés: napokra lebontva, ki, mikor viheti haza a gyermeket
 • A gyermek iskolai étkezésével kapcsolatos igényről

Az elektronikus ügyintézés során az alábbi dokumentumok szkennelt, fotózott változatának feltöltése kötelező:

 • Lakcímkártya
 • Amennyiben egyedüli gondviselő, az erről szóló bírói végzés, határozat 

Az iskolánkba történő elektronikus beiratkozás során az alábbi  nyilatkozatok feltöltésére lesz szükség az Egyéb csatolt dokumentumok /Új dokumentum csatolása fülre kattintva

 • Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról (letölthető innen)
  • lakcímkártyától való eltérés esetén: költözés történt időközben, de még nem áll rendelkezésre az új lakcímkártya,
  • illetve 3 hónapnál frissebb dátumú a lakcím a gyermek lakcímkártyáján 
 • az SNI/BTM státusszal kapcsolatos szakértői vélemény

A feltöltendő dokumentumokkal kapcsolatban kérésünk, hogy a dokumentumoknak adjanak egyértelmű, jól beazonosítható elnevezést, amely tartalmazza röviden a gyermek nevét és az okmány/nyilatkozat elnevezését (pl. Minta Krisztina személyi igazolványát tartalmazó file elnevezése lehet Minta K_szig.). Ez nagymértékben segíti munkánkat a beiratkozás során keletkező nagy mennyiségű letöltendő állomány rendszerezésekor. Köszönjük segítségüket!

Amennyiben az elektronikus beiratkozás során bármilyen nehézségük adódik, kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal az elsosbeiratkozas@szli.hu címre írt levéllel!

 

Étkezéssel kapcsolatos tudnivalók a leendő elsősöknek

Tisztelt Szülők!

A leendő első osztályosok étkeztetésével kapcsolatban a beíratkozás napján a KRÉTA rendszerben legyenek szívesek jelölni, hogy igényelnek-e gyermekük számára étkezést. Ezt követően, ha a gyermek felvétele sikeresen megtörtént, e-mail formájában minden szülő kap egy személyre szabott tájékoztató levelet a további teendőkről.

Kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken tájékozódhatnak:

Székely Mária étkeztetési ügyintéző

szekely.maria@vf2.hu

06 20 421 7449

Bróthág Mónika gazdasági ügyintéző

gazdasagi@szli.hu

06 30 363 1173

Tájékoztató a 2021/2022-es tanévre történő beiratkozással kapcsolatban

Kedves Szülő! Kedves Törvényes Képviselő!

 

A 2021/2022-es tanévre történő beiratkozással kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom: 

 1. A beiratkozás módja 

A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás a tavalyi évhez hasonlóan kétféle módon történhet: elektronikus úton és személyes jelenléttel. Egészségünk védelme érdekében arra kérjük Önöket, hogy lehetőség szerint az online platformot válasszák, a felület kezeléséhez minden segítséget igyekszünk biztosítani.

 1. Elektronikus úton történő beiratkozás 

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.

Módosítási lehetőség, illetve a jelentkezés visszavonása az elektronikus beiratkozás során

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, vagy vissza kívánja vonni gyermeke jelentkezését, kérjük szándékát az elsosbeiratkozas@szli.hu címre küldött levelében jelezze iskolánk számára, s a jelzés alapján elvégezzük a KRÉTA felületén a kért módosítást. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) lesz lehetőség.  

 1. Személyes jelenléttel történő beiratkozás 

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben személyesen is megtörténhet. Kérjük, amennyiben még a felajánlott segítséggel együtt sem tudja megoldani az online módon történő beiratkozást, ezt az elsosbeiratkozas@szli.hu címre küldött levelével jelezze az iskola számára, s egy előre leegyeztetett időpontban 2021. április 15-én vagy 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett, az adatok rögzítését elvégzi az iskola. 

 1. Beiratkozás körzetes vagy nem körzetes iskolába 

Felhívjuk figyelmét, hogy csak egy általános iskolába engedi a rendszer beíratni gyermekét!

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg. Amennyiben gyermeke körzetileg hozzánk tartozik, de nem iskolánkba szeretné beíratni gyermekét, kérjük, ezt jelezze a már korábban megadott elsosbeiratkozas@szli.hu címen!

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába szeretné beíratni  gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét a jelentkezése során.

Kérjük, amennyiben gyermekét a két tanítási nyelvű osztályba szeretné beíratni, ezt jelezze az elsosbeiratkozas@szli.hu címre küldött levelével. A levél tárgyában szerepeljen: „jelentkezés két tanítási nyelvű osztályba”, adja meg gyermeke nevét, az Ön nevét és elérhetőségeit (mail-cím, telefonszám).

 1. Döntés a gyermek felvételéről

Az iskolák legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről, és ezután küldik el a határozatot akár online, akár személyesen történt a jelentkezés az iskolába. Ez a határidő vonatkozik a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályba jelentkezés, illetve nem körzetes gyermekek esetében is. Felhívjük figyelmüket, hogy az osztályba sorolás csak június első felében történik meg.

 1. Nyilatkozat hit- és erkölcstan, illetve etika óra választásával kapcsolatban 

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára a hit- és erkölcstan vagy az etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. A hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, egyházaktól kapott információk az iskola honlapján elérhetők.

 1. A beiratkozáshoz szükséges fontosabb információk 

A beiratkozáshoz a személyes adatokon kívül szüksége lesz gyermeke oktatási azonosítójára és az óvoda OM azonosítójára, melyről tájékoztatást gyermeke óvodájában kaphat.

Az online felület kezelésével kapcsolatos további információkat később tesszük közzé honlapunkon. Kérjük, bármilyen probléma esetén keressenek Bennünket az elsosbeiratkozas@szli.hu címen!

Természetesen iskolánk fenntartója, a Közép-Budai Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, illetve az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

 

A tájékoztató letölthető PDF formátumban