Tájékoztató szülőknek kategória bejegyzései

Egyházak tájékoztatója a 2021/2022-es tanévben választható hit- és erkölcstan oktatásról

Tisztelt Szülők!

Az idei tanévben a járványügyi helyzetre való tekintettel a jövő évi hitoktatásról nem tartunk tájékoztató napot, hanem az egyházak ismertetőit és a hitoktatással kapcsolatos tudnivalókat honlapunkon tesszük közzé.

Együttműködésüket köszönjük!

 

TÁJÉKOZTATÓ A 2020-2021. TANÉV FONTOSABB ESEMÉNYEIRŐL

 A tanév rendje:

Első tanítási nap:                                                      2020. szeptember 1.

Utolsó tanítási nap:                                                 2021. június 15.

Utolsó tanítási nap a 12. évfolyamon:           2021. április 30.

I.félév vége:                                                                  2021. január 22.

 Szünetek rendje:

 

Őszi szünet:                                                   2020. október 23 – november 1.

Téli szünet:                                                    2020. december 19 – 2021. január 3.

 

Tavaszi szünet:                                              2021. április 1 – 6.

 

 Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában:

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe    2020. október 23. (péntek) Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe 2021. március 15. (hétfő) Pünkösd                                                         2021. május 24. (hétfő)

 Tanítás nélküli munkanapok:

 

2021. január 25. (hétfő) – Félévi osztályozóértekezlet

2021. február 15. (hétfő) – Szakmai nap – munkaközösségi értekezletek

2021. február 16. (kedd) – Szakmai nap – mentálhigiéné és tehetséggondozás

2021. február 17. (szerda) – Pasaréti Szakmai Nap – országos rendezvény iskolánkban

2021. március 30. (kedd) – Pályaválasztási nap

2021. június 11. (péntek) – Évvégi osztálymegbeszélések

2021. június 14. (hétfő) – DÖK nap

 Szülői értekezletek rendje (az aktuális járványügyi protokoll szerint, lehetőleg online): 2020. szeptember 7-11.        – osztályszülői értekezletek (online)

2020. szeptember 14. – összevont szülői választmányi értekezlet (online)

2020. október 19. – továbbtanulási tájékoztató a 8. évfolyamon érintett szülőknek (online)

2021. február 8-9. – osztályszülői értekezletek (online)

2021. március – tájékoztató szülői értekezlet hit- és erkölcstan oktatásáról

2021. május 24. – összevont szülői értekezlet a leendő 9. évfolyamnak

 Fogadóórák:                                     – egyéni egyeztetés szerint a Kréta rendszeren keresztüli bejelentkezéssel

– a tanári fogadóórák rendje elérhető a Krétában és az iskolai honlapon

Nyílt napok : (járvány esetén felvételről)

 1. évfolyamra jelentkezőknek: 2020. november 10. (kedd) és 12. (csütörtök)
 1. évfolyamra jelentkezőknek: 2021. február 4. (csütörtök)

 

 Országos mérések:

 

Országos pályaorientációs vizsgálat (8. évfolyam)                           2020. szeptember 21 – október 12.

 

DIFER szűrés (1. évfolyam)                                                                           2020. október 9. (péntek)

 

NETFIT vizsgálat                                                                                               2021. január 11 – április 23.

 

Célnyelvi mérés a két tanítási nyelvű osztályokban (6.a és 8.a) 2021. május 12. (szerda) Idegen nyelvi mérés – angol nyelv (6.b, 6.c, 8.b, 8.c)                       2021. május 19. (szerda) Országos kompetenciamérés (6.a, 6.b, 6.c, 8.a, 8.b, 8.c, 9.a, 9.b) 2021. május 26. (szerda) Tanulmányok alatti mérések és vizsgák:

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját.

 Osztályozóvizsgák:                2021. január 11-15., június. 1-4. és augusztus 24-27.

2021. április 12-16. (előrehozott érettségizőknek)

 Pótló vizsgák: egyedileg meghatározott időpontban

 Különbözeti vizsgák: egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció alapján

 Belső mérések angol nyelvből:

 1. kny:                             2021. január 6-7., április 8.- 9., június 1-2.
 1. a:                                 2021. január 6-7., május 3., 4.

10.a és 11.a:                2021. január 7-8., május 3-4-5. 9.ny, 9.b, 10.b, 11.b:                                2021. január 7. , május 3-4-5.

 Belső mérések német nyelvből:

 1. kny:2 és 9.ny:        2021. február 1. , május 10. 9.b, 10.b, 11.b: 2021. május 10.

 Érettségi: 

Őszi időszak (előrehozott és szintemelő vizsgák):

Angol nyelv középszint: 2020. október 22. 8.00 (írásbeli), 2020. november 23-27. (szóbeli)
Angol nyelv emelt szint: 2020. október 22. 8.00 (írásbeli) 2020. november 12-16. (szóbeli)
Informatika középszint: 2020. október 28. 8.00 (írásbeli) 2020. november 23-27. (szóbeli)
Informatika emelt szint: 2020. október 28. 8.00 (írásbeli) 2020. november 12-16. (szóbeli)
Német nyelv középszint: 2020. október 27. 8.00 (írásbeli) 2020. november 23-27. (szóbeli)

Tavaszi időszak (rendes érettségi időszak):

írásbeli vizsgák:                      2021. május 3 – 25.    (a központi előírás szerint)

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2021/vizsgaidopontok_2021_maj_jun.pdf

szóbeli vizsgák:                           2021. június 3 – 10. (emelt szint)       2021. június 14 – 25. (középszint)

szóbeli vizsgák iskolánkban: 2021. június 16 – 21.

 

 Beiskolázással kapcsolatos dátumok: 

 Általános iskolába lépő tanulók beiskolázása:

A jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntartó döntései és iránymutatásai szerint a Közép-Budai Tankerületi igazgató / járási hivatal vezetője által meghatározott időpontban történik.

 Középfokú felvételi eljárás:

Tanulók jelentkezése a központi írásbeli vizsgára:                         2020. december 4.

Központi írásbeli felvételi vizsgák:                                                          2021. január 23., 10.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák:                                            2021. január 28., 14.00

A kijavított vizsgadolgozatok megtekintése:                                 2021. január 29. péntek 8.00 -16.00

A kijavított pótló vizsgadolgozatok megtekintése:                   2021. február 5.

Szóbeli felvételi vizsgák:                                                                           2021. március 1., 2., 8., 9.

Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása:                                       2021. március 16.

Adatlapok módosításának lehetősége:                                           2021. március 22-23.

Ideiglenes felvételi rangsor:                                                                 2021. április 14.

Egyeztetett felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása:           2021. április 23.

Jelentkezők, általános iskolák értesítése:                                    2021. április 30.

Beiratkozás a gimnáziumi tagozatra:                                                 2021. június 22.

 Iskolai rendezvények: 

Szalagavató                                                                      2021. január 17.

Osztálykirándulások                                                  2021. június 7-8.

Ballagások                                                                      2021. április 30. (12. évf.)                                                                                                  2021. június 15. (8. évf.)

 Ünnepélyek, megemlékezések:

 

Szabó Lőrinc halálának évfordulója (október3.)         2020. október 2. (alsó),2020. október 5. (felső és gimn.)

Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.)                                                                                                              2020. október 6.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.)                                              2020. október 22.

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.)                          2021. február 22 -26.

Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.) *                                                                2021. március 12.

Szabó Lőrinc születésének évfordulója (március 31.)                                                                                          2021. március 31.

A holokauszt áldozatinak emléknapja (április 16.)                                                                                               2021. április 15-16.

Nemzeti összetartozás napja (június 4.)                                                                                                                     2021. június 4.

* Megjelenés:

Fehér ing / blúz, fekete nadrág / szoknya, iskolai logós nyakkendő / sál (dolgozóknak kitűző) viselése kötelező.

 Egyéb fontos információk:

 

Tanulói szli-s e-mail címek: 

Bejelentkezés a google gmail.com felületen; bejelentkezéskor a @szli.hu is be kell írni! Felhasználónév: vezeteknev.keresztnev@szli.hu (pl.: kukutyin.dzsenifer@szli.hu)

Két keresztnév:

esetén:  vezeteknev.keresztnev1.keresztnev2@szli.hu (pl.: kukutyin.eufrozina.eszmeralda@szli.hu)

Kötőjeles vezetéknévnél megmarad a kötőjel, a többi ugyanaz (pl.: kukutyin-kis.dzsenifer@szli.hu)

Jelszó: oktatási azonosító (mindenkinek a sajátja). Diákigazolványon, Krétában, bizonyítványban benne van.

 

Közösségi szolgálat

 1. évfolyam végéig teljesíteni
 2. osztályban csak igazgatói engedéllyel.

Információk a Facebook csoportban (Közösségiszolgálat SzabóLőrinc) folyamatosan követhetők.

Iskolai dokumentumok:

Házirend(+ digitális oktatásra vonatkozó szabályok, aktuális járványügyi protokoll):

http://www.szabol-bp.sulinet.hu/wp- content/uploads/2020/10/H%C3%A1zirend%20SZLI%202020_10_01.pdf

Pedagógiai program:

http://www.szabol-bp.sulinet.hu/wp-content/uploads/2020/09/Pedag%C3%B3giai_Program.pdf

Szervezeti és működési szabályzat:

http://www.szabol-bp.sulinet.hu/wp-content/uploads/2020/09/SZERVEZETI-%C3%89S- M%C5%B0K%C3%96D%C3%89SI-SZAB%C3%81LYZAT.pdf

 Ügyintézés, elérhetőségek:

Az iskola OM azonosítója: 035348

Tájékozódás a honlapon: http://www.szabol-bp.sulinet.hu/ Közösségi oldalunk: https://www.facebook.com/szli.hu Az iskola elérhető:

e-mailben: iskolatitkar@szli.hu

telefonon: +36 1 275-1097 (Pasaréti út 191-193.), +36 1 394-3924 (Fenyves utca 1-3.) Intézményvezető: T. Zuggó Tünde (igazgato@szli.hu)

Intézményvezető-helyettesek:

Rácz Kinga (igh@szli.hu)

Kőszeginé Rózsahegyi Anita – alsó tagozat (alsosigh@szli.hu) Kalicov Szilvia (angolosigh@szli.hu)

 

Iskolatitkárok:

Fehérné Gaál Kinga (iskolatitkar@szli.hu) – igazgatói titkárság; általános ügyvitel, igazgatói időpontok kezelése.

Hajnalné Sigrai Zsuzsanna (diakugyek@szli.hu) – diákügyek, tanulmányi és diákokkal kapcsolatos ügyintézés (beiratkozás, felvételi, stb.)

 

Gazdasági ügyintéző:

Bróthág Mónika (gazdasagi@szli.hu) – étkezési és terembérleti ügyek.

 

Iskolapszichológus:

Szendrei Judit (pszichologus@szli.hu) Pasaréti úti épületben hétfő: 9.30 – 15.30, kedd: 9.30 – 15.00

Fenyves utcai épületben szerda: 9.30 – 15.00

 

Iskolaorvos: Dr. Szabó Veronika                  Pasaréti úti épület: szerda 8.00 – 11.00

 

Védőnő: Watzek Luca +36 705098676         Pasaréti úti épület: hétfő, szerda 8.00 – 16.00

Szülői fogadóóra: hétfő 14.00 órától, előzetes egyeztetés alapján

 

Iskolai szociális segítő: Tömörkény Judit (tomorkeny.judit@csgyk02.hu) +36 20 804 6770

Pasaréti úti épület:      kedd 10.00 – 14.00 (orvosi szoba)

péntek: 11.00 – 14.00 (nyelvi tanári szoba)

 

Gyógytestnevelés:                                         Pasaréti úti épület: szerda 15.00 – 16.30 (kistornaterem) Szőke Judit gyógytestnevelő, gyógytornász +36 70 427 3585

 

 

 Alapítványunk:

 

A Pasaréti Szabó Lőrinc Iskola Alapítványt Szabó Lőrinc unokája, Gáborjáni-Szabó Réka alapította 2017 decemberében, a következő célok támogatására:

 

 • az iskola szakmai programjának megvalósításához támogatás nyújtása

 

 • az idegen nyelvek magas szintű elsajátítása érdekében tanítási időn kívüli nyelvi szakkörök és nyári bel-és külföldi nyelvi táborok támogatása

 

 • a két tanítási nyelvű program megvalósításához kapcsolódó külföldi, szakmai utazások támogatása

 

 • tanári továbbképzések támogatása

 

 • az iskola kulturális – Szabó Lőrinc szellemi hagyatékénak ápolásához kötődő – programjainak támogatása

 

 • az oktatás-nevelési tevékenységhez szükséges/azt támogató tárgyi eszközök beszerzése

 

 • az iskolai esélyegyenlőség megvalósulásának támogatása

 

Az alapítvány rendszeresen beszámol tevékenységéről, s ez az iskolai honlapon is elérhető.

 

Amennyiben pénzbeli adománnyal szeretnék támogatni az alapítványi célok elérését, kérjük, hogy az alapítvány javára tegyék meg:

 

Pasaréti Szabó Lőrinc Iskola Alapítvány Székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 191-193.

Bankszámlaszám: 12100011-17912518-00000000

 

A személyi jövedelemadó 1%-a formájában történő felajánlásokat a 2020-as rendelkező évben már tudjuk fogadni; a NAV felvette az alapítványt a civil kedvezményezettek nyilvántartásába.

 

Adószám: 18947317-1-41

Szülői tájékoztató

Kedves Szülők!

A KRÉTA napló webes felületére bejelentkezve egy új menüponttal találkozhatnak már több hete, ez az “e-Ügyintézés”, melynek használatát fokozatosan vezetjük be.

Ez a felület ad lehetőséget a beiratkozási és kiiratkozási ügyek, a tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézés (pl.: kérelmek, jelentkezési lapok, tanulói mulasztásról szóló igazolások, felmentések és egyéb dokumentumok benyújtása elektronikus formában) és a bizonyítvánnyal kapcsolatos ügyintézésre és azok nyomon követésére.  A felsorolt lehetőségek közül az általános iskolai beiratkozás már ezen a felületen is lehetséges lesz a beíratás részleteit tartalmazó tájékoztató szerint.

Főbb ügytípusok:

 • Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására kérelem benyújtása (IEDM) – hosszabb időtartamra vonatkozó kikérők
 • Tanulói mulasztás gondviselői igazolása (TMGI) – rövid időtartamú kikérők, igazolások
 • Magántanulói jogviszony iránti kérvény (MJIK)
 • Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése (KTIT)

További információk:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760714.

A TMGI ügyeket az osztályfőnök, a többi ügyet a titkárság intézi.

A személyes egyeztetéseket igénylő ügyekben továbbra is személyes megbeszélés szükséges.

Kedves Leendő Elsős Szülők!

A 2019-2020-as tanévre történő beiratkozás már elektronikusan is elérhetővé válik. Részletes tájékoztatót az alábbi linken találnak:

e-Ügyintézés segédlet

Szülői tájékoztató a 2017/2018-as tanév fontosabb eseményeiről

Első tanítási nap: 2017. szeptember 1.

Utolsó tanítási nap: 2018. június 15.

Utolsó tanítási nap a 12. évfolyamon 2018. május 3.

Első félév vége: 2018. január 26. (Értesítés a tanulók tanulmányi eredményeiről: 2018. február 2-ig)

Szünetek, tanítás nélküli munkanapok: 

 • Őszi szünet: 2017. október 30 – november 3. (Szünet előtti utolsó tanítási nap: október 27., péntek,  szünet utáni első tanítási nap: november 6.,hétfő. ) Tanári továbbképzés: november 17.
 • Téli szünet: 2017. december 27- 2018. január 2. (Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. december 21.,csütörtök, szünet utáni első tanítási nap: 2018. január 3., szerda.)
 • Síszünet: 2018. február 12-14. (hétfő-szerda)
 • Tavaszi szünet: 2018. március 29-április 3.  (Szünet előtti utolsó tanítási nap: március 28., szerda, szünet utáni első tanítási nap: április 4. ,szerda.)
 • Tanulmányi kirándulások: 2018. május 8-9.

Munkanap- áthelyezések: 

2018. március 10. (szombat), 16. (péntek) helyett

2018. április 21. (szombat), 30. (hétfő) helyett

Szülői értekezletek: 

 • 2017. szeptember 11.,hétfő17.30 –felsős és gimnáziumi tagozat számára a Pasarét úti telephelyen
 • 2017. szeptember 12., kedd 17.30- alsó tagozat számára Fenyves utcai telephelyen
 • 2018. február 5., hétfő 17.00 – felsős és gimnáziumi tagozat számára a Pasarét úti telephelyen
 • 2018. február 6., kedd 17.00 – alsó tagozat Fenyves utcai telephelyen
 • Pályaválasztási szülői értekezletet a 8. osztályos tanulók szüleinek: 2017. október 16.

Fogadóórák: 

2017. november 6., 2018. január 8., március 5., május 14.

Időpont az alsó tagozaton: 16.00 (Fenyves utcai telephely), felső tagozaton: 17.00 (Pasaréti úti telephely)  Továbbá a tanárok órarendjébe beépített órákban, előre egyeztetett időpontban

Nyitott kapu: 

 • 9. évfolyamra jelentkezőknek: 2017. november 22. 8.00-12.00; november 30. 8.00-12.00
 • 1. évfolyamra jelentkezőknek: 2018. február 7. 12.00 órakor, az ezt megelőző nyílt órákra a regisztráció részletei a honlapon lesznek elérhetők.

Iskolai rendezvények: 

 • Állatok világnapja: 2017. szeptember 29.
 • Kerületi kaptató (futóverseny): 2017. október 8., vasárnap  Mikulás: 2017. december 1-6.
 • Luca-nap 2017. december 13.
 • Karácsonyi koncert: 2017. december 21. délelőtt  Szalagavató: 2018. január 6.
 • Farsang (felsős): 2018. február 9.
 • Természettudományos nap: 2018. április 21.
 • Anyák napja (alsó tagozatos osztályokban): 2018. május 2-5.
 • Osztálykirándulás, erdei iskola: 2018. május 7-9.
 • Idegen nyelvek napja, Pasaréti futás: 2018. június 12-15.

Ünnepélyek, megemlékezések: (ünneplő ruha!) 

 • 2017. október 3. Szabó Lőrinc halálának évfordulója
 • 2017. október 6. Nemzeti emléknap
 • 2017. október 23. (megemlékezés: 20-án) Nemzeti ünnep
 • 2018. március 15. (megemlékezés: 14-én) Nemzeti ünnep
 • 2018. május 3. Ballagás (12. évf.)
 • 2018. június 4. Nemzeti összetartozás napja
 • 2018. június 15. Ballagás (8. évf.)
 • 2018. június 18. 17 óra Tanévzáró (1-12. évf.)

Egyéb fontos információ 

 • törvényi előírás szerint az 1-8. osztályosoknak 8-16 között az iskolában kell tartózkodniuk, ez alól a szülő írásbeli kérelmére az igazgató adhat mentesítést
 • Napközi, tanulószoba tanulási idő:
  • 1-4. oszt.: 15.00-16.00
  • 5-6. oszt.:14.00-16.00
  • 7-8. oszt.:14.00-16.00 (az utolsó óra befejezésének függvényében)
 • testnevelésből 2 óra alóli mentesítés szülői kérvényre és sportegyesületi igazolással
 • Iskolapszichológus: Bódisné Mészáros Katalin            Elérhetősége: 20/246-0801; 30/360-3633; bmkatoka@gmail.com
 • Védőnő: Watzek Luca
  • Pasaréti úti épületben: hétfő, szerda: 8.00-16.00
  • Fenyves utcai telephelyen: kedd, páros hét péntek: 8.15-16.00
 • Könyvtár
  • Pasaréti úti épület: H – Cs: 9.00 – 15.00, P: 9.00 – 14.00
  • Fenyves utcai épület: H – P: 11.00 – 14.30
 • Értékmegőrző lemezszekrény vehető igénybe (ingyenes, kulcs a portán)
 • Diákutazások: szorgalmi időben (tanítási napokon) csak az iskola által szervezett utakon, az osztályfőnök és az igazgató előzetes engedélyével (csak így minősül igazolt hiányzásnak!) lehet részt venni; az iskola által szervezett csere- és tanulmányutak meghirdetése a szervező tanár és az igazgató együttes aláírásával történik
 • Házirendben tervezett változtatások:
  • az iskola épületébe belépni vendégkártyával és engedéllyel lehet

Elektronikus napló

2016. szeptember 1-jétől elektronikus naplóban tájékoztatjuk a szülőket gyermekük tanulmányi előmeneteléről, magatartásáról, igazolt és igazolatlan mulasztásairól, késéseiről.

A napló a https://mayor.szabo-lorinc-iskola-bp.hu címről érhető el. A jelszót célszerű az első belépés után megváltoztatni.

A különélő szülő az iskola általános igazgatóhelyettesétől kérhet hozzáférést az elektronikus naplóhoz. A tanulók érdemjegyeit a szaktanárok a számonkérés eredményének ismertetését követő 5 tanítási napon belül rögzítik az elektronikus naplóban.

Amennyiben a tanuló tanulmányi eredménye valamely tantárgyból nem éri el a 2,0 átlagot a félév/tanév vége előtt 30 nappal, abban az esetben a szaktanár 3 tanítási napon belül elektronikus naplóbeli bejegyzéssel írásban tájékoztatja a szülőt a gyenge tanulmányi eredményről.

A mulasztások mellett akkor nem látható igazolt vagy igazolatlan bejegyzés, ha az osztályfőnök még nem igazolta. Az igazolást házirendünknek megfelelően öt tanítási napon belül be kell mutatni az osztályfőnöknek. A napló letiltja az igazolás lehetőségét, ezért nagyon fontos a határidő betartása. Ebben a tanévben az elektronikus napló nyitásának várható időpontja: szeptember 25.

A dokumentum PDF formátumban itt érhető el