Információk

Az iskola OM azonosítója: 035348

Tájékoztató a 2020-2021. tanév eseményeiről

Az iskola elérhető:
e-mailben: iskolatitkar@szli.hu
telefonon, faxon:

  • 061275-1097 (Pasaréti út 191-193.)
  • 061394-3924 (Fenyves utca 1-3.)
Intézményvezető: T. Zuggó Tünde (igazgato@szli.hu)
Intézményvezető-helyettesek:

Rácz Kinga – általános intézményvezető-helyettes (igh@szli.hu)
Kőszeginé Rózsahegyi Anita – alsó tagozatért felelős intézményvezető-helyettes (alsosigh@szli.hu)
Kalicov Szilvia – angol tagozatért és az iskolai programokért felelős intézményvezető-helyettes(angolosigh@szli.hu)

Iskolatitkárok:

Fehérné Gaál Kinga (iskolatitkar@szli.hu) – igazgatói titkárság; általános ügyvitel, igazgatói időpontok kezelése
Hajnalné Sigrai Zsuzsanna  – diákügyek (diakugyek@szli.hu) – tanulmányi és diákokkal kapcsolatos ügyintézés (beiratkozás, felvételi, stb.)

Gazdasági ügyintéző:

Bróthág Mónika (gazdasagi@szli.hu)
étkezési és terembérleti ügyek

Tanár tanított tárgy email elérhetősége
Andainé Magasvári Mónika tanító a.magasvari.monika@szli.hu
Andorné Bihari Anna német nyelv a.bihari.anna@szli.hu
Balzsay Zsuzsanna angol, testnevelés; osztályfőnök balzsay.zsuzsanna@szli.hu
Bede-Fazekasné Huber Tünde tanító b.huber.tunde@szli.hu
Bem Tímea informatika bem.timea@szli.hu
Bisztrai Béla testnevelés bisztrai.bela@szli.hu
Bódi Tibor testnevelés bodi.tibor@szli.hu
Bodorné Tamás Ágnes napközis tanító b.tamas.agnes@szli.hu
Bojtárné Darázs Nikolett fejlesztő gyógypedagógus fejleszto.dn@szli.hu
Braunné Horváth Annamária napközis tanító b.horvath.annamaria@szli.hu
Briák Edit technika, fizika briak.edit@szli.hu
Czoma Flóra kémia czoma.flora@szli.hu
Cserfalviné Mészáros Zsuzsanna informatika cserfalvi.zsuzsa@szli.hu
dr. Katona László kémia angol nyelven katona.laszlo@szli.hu
Dürrné Rákos Zsuzsa angol nyelv, célnyelvi civilizáció d.rakos.zsuzsa@szli.hu
Ecker Edina matematika angol nyelven ecker.edina@szli.hu
Fejes Anikó tanító fejes.aniko@szli.hu
Flór Andrea tanító flor.andrea@szli.hu
Földi Anita tanító foldi.anita@szli.hu
Gács Katalin angol nyelvtanár, az alsós angol munkaközösség vezetője gacs.katalin@szli.hu
Gáti Zoltán történelem, könyvtár gati.zoltan@szli.hu
Gulyás Zoltán biológia, egészségtan gulyas.zoltan@szli.hu
Hárs Eszter magyar nyelv és irodalom hars.eszter@szli.hu
Hofer Ágnes angol nyelv hofer.agnes@szli.hu
Illésné Megyeri Mariann fejlesztő pedagógus fejleszto.mm@szli.hu
Isaákné Rádi Nóra tanító, angol nyelv i.radi.nora@szli.hu
Izsák Bálint német nyelv izsak.balint@szli.hu
Juhász Zsófia testnevelés juhasz.zsofia@szli.hu
Juhász Zsuzsanna napközis tanító juhasz.zsuzsanna@szli.hu
Kalicov Szilvia angol nyelv, igazgatóhelyettes angolosigh@szli.hu
Kiss Mariann napközis tanító, angol nyelv kiss.mariann@szli.hu
Kojiné Jekli Piroska matematika k.jekli.piroska@szli.hu
Kőszeginé Rózsahegyi Anita alsó tagozat igazgatóhelyettese alsosigh@szli.hu
Kuti Zsuzsanna angol nyelv kuti.zsuzsa@szli.hu
Lajtai Ádám angol nyelv lajtai.adam@szli.hu
Lakatosné Lőrincz Katalin angol nyelv l.lorincz.katalin@szli.hu
Lászlóné Bathó Teodóra magyar nyelv és irodalom l.batho.teodora@szli.hu
Leventeujváryné K. Mária napközis tanító, ének, angol nyelv l.kleininger.maria@szli.hu
Lindner Zsuzsa angol nyelv lindner.zsuzsa@szli.hu
Marton Falböck Edit testnevelés marton.falbock.edit@szli.hu
Mártonné Szabó Ágota tanító m.szabo.agota@szli.hu
Mecseki Szilvia  angol nyelv, célnyelvi civilizáció mecseki.szilvia@szli.hu
Mérei Katalin napközis tanító merei.katalin@szli.hu
Mitnyan Virág angol nyelv mitnyan.virag@szli.hu
Molnár László informatika molnar.laszlo@szli.hu
Kocsis Eszter tanitó kocsis.eszter@szli.hu
Polner Ildikó tanító polner.ildiko@szli.hu
Prisztás Andrea magyar nyelv és irodalom prisztas.andrea@szli.hu
Quintana Joaquin Asuncion spanyol nyelv quintana.joaquin@szli.hu
Rácz Kinga igazgatóhelyettes, matematika angol nyelven racz.kinga@szli.hu
Schneller Krisztina könyvtár schneller.krisztina@szli.hu
Schramkó Erika német nyelv, történelem schramko.erika@szli.hu
Sió Dávid testnevelés sio.david@szli.hu
Sovák Arnold magyar nyelv és irodalom sovak.arnold@szli.hu
Steiner Csilla tanító steiner.csilla@szli.hu
Sugárné Turáni Eliza erkölcstan, napközis tanító turani.eliza@szli.hu
Szabó-Béres Lilla angol nyelv szabo.beres.lilla@szli.hu
Szabó-Gyenes Szilvia magyar nyelv és irodalom, osztályfőnök szabogyenes.szilvia@szli.hu
Szabóné Kozák Katalin tanitó szabonekozakk@gmail.com
Szarvas Mariann testnevelés, osztályfőnök szarvas.mariann@szli.hu
Szávin László rajz és vizuális kultúra szavin.laszlo@szli.hu
Szendrei Judit iskolapszichológus pszichologus@szli.hu
Takács Mózes András földrajz takacs.andras@szli.hu
Takács Zsuzsanna angol nyelv takacs.zsuzsanna@szli.hu
Takátsné Lucz Ildikó fizika t.lucz.ildiko@szli.hu
Terényi Gergely történelem terenyi.gergely@szli.hu
Thompson Sean angol nyelv thompson.sean@szli.hu
Tóth Krisztina angol nyelv toth.krisztina@szli.hu
Tóth Szabina mamatika angol nyelven toth.szabina@szli.hu
Tóthmátyásné Zuggó Tünde igazgató,

magyar nyelv és irodalom, dráma

igazgato@szli.hu
Török Sándor történelem angol nyelven torok.sandor@szli.hu
Török Teréz tanító torok.terez@szli.hu
Újvári László testnevelés ujvari.laszlo@szli.hu
Varga Zsuzsanna matematika varga.zsuzsanna@szli.hu
Várhelyi Tímea napközis tanító varhelyi.timea@szli.hu
Varju Mária magyar nyelv és irodalom, történelem varju.maria@szli.hu
Vásárhelyi Ágnes biológia vasarhelyi.agnes@szli.hu
Vida Nikolett matematika angol nyelven vida.nikolett@szli.hu

 

Munkaközösség-vezetők:

Sovák Arnold – osztályfőnöki
Szabó-Gyenes Szilvia – humán
Vásárhelyi Ágnes – természettudományos
Takácsné Lucz Ildi- matematika- informatika
Szarvas Mariann, Balzsay Zsuzsanna – testnevelés
Török Teréz – alsó tagozat
Gács Katalin – alsós tagozatos angol nyelvi
Lindner Zsuzsa –  angol nyelvi
Schramkó Erika – idegen nyelvi

Szendrei Judit-mentálhigiénés és tehetséggondozó munkaközösség

Szabó-Gyenes Szilvia- DÖK segítő tanár

Könyvtáros tanárok: Gáti Zoltán és Szabó-Gyenes Szilvia a PASÁN,  Schneller Krisztina a FENYVESBEN

A könyvtár nyitvatartási ideje a PASÁN:

H: 9.00-15.00; K: 9.00-15.00; SZ: 10.00-15.00; CS.: 9.00-15.00;

P: 9.00-13.00

A könyvtár nyitvatartási ideje a FENYVESBEN:

H-P: 9.30-15.00

Fejlesztőpedagógusok:

Bojtárné Darázsi Nikolett
E-mail: fejleszto.dn@szli.hu
H, P: Fenyves utcai telephely
K, SZ: Pasaréti úti telephely

Illésné Megyeri Mariann
E-mail: fejleszto.mm@szli.hu
H: Fenyves utcai telephely
K, SZ: Pasaréti úti telephely

Iskolapszichológus: Szendrei Judit
Bejelentkezés, érdeklődés: a pszichologus@szli.hu
K: 9.00-15.00 Pasaréti úti telephely
SZ:9.30-15.00 Fenyves utcai telephely

Iskolavédőnő: Watzek Luca
E-mail: vedono.luca@gmail.com
Tel.: +36 70 509 8676
H,SZ, CS: 8.00-16.00 Pasaréti úti telephely
Kedd és páros hét péntek: Fenyves utcai telephely 8.00-16.00

Iskolaorvos:
Dr. Szabó Rózsa Veronika
Szerda: 8:00 – 11:00

Tömörkény Judit iskolai szociális munkás:
Az iskolában megtalálható (ügyeleti idő):
Pasaréti úti székhely: Kedd 10 -12 óra
Fenyves úti telephely: Péntek 12 – 14 óra
E-mail: tomorkeny.judit@csgyk02.hu

Közösségi szolgálat koordinátora: Rácz Kinga
Elérhetőségek: kozossegiszolgalat.szabo@gmail.com vagy kozossegiszolgalat@szli.hu

 

Tájékoztató a 2020-2021. tanév eseményeiről