Szabó Lőrinc születésének 121.évfordulójára emlékeztünk

Közös versolvasással emlékeztünk névadónk születésének 121. évfordulójára.
Minden felsős és gimnazista Szabó Lőrinc Nyitnikék című versét olvasta az online térben 30-án, 10 órakor.

“Bírni és bízni
illenék!
Fütyül és elszáll
a Nyitnikék.

Nyitni kék! – fütyülök
utána
s nézek az eltűnő
madárra.

Nyitni kék, fütyülöm,
nyitni kék,
hinni és bízni
kellenék,

mint az a fázó
kis madár,
aki sírja, de bírja,
ami fáj,

akinek tele rosszabb,
mint az enyém,
és aki mégis
csupa remény.

Nyitni kék, indulok,
nyitni kék,
fog az én szívem is
nyitni még.”

Mindenkinek kitartást, a versből sugárzó erőt, reményt kívánunk a mindennapokra és a húsvéti időszakra!

FELVÉTELI JEGYZÉK A 2021/2022-ES TANÉVRE

Kedves Felvételizők! Kedves Szülők!

Az adott tanulmányi terület linkjére kattintva tekinthetik meg a jelentkezők felvételi jegyzékét. A jegyzék tartalmazza a jelentkező felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét.

A rangsorokban kisebb mértékű változás még lehetséges a beérkező tanulmányi terület-módosítási kérelmek függvényében.

Beiskolázási felhívás

FELHÍVÁS
a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§-a értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.

A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtott, de az intézmény fenntartójának címzett kérelemmel – a szülő eljárást indíthat.

Mit kell tudni a 2021/2022-es tanévre történő beíratásról?

A 2021/2022-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások megszervezésére – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az alábbiak szerint kerül sor:

  1. Az általános iskolai beiratkozás időpontja 2021. április 15. és 16. napja.
  2. A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen találják meg: https://kir.hu/korzet
  3. Ha a szülőknek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi. Az iskolával való kapcsolatfelvételre a telefonos, elektronikus megkeresés javasolt, az adategyeztetés az elektronikus KRÉTA-rendszeren keresztül történik. A KRÉTA-rendszer működéséről és a beiskolázás részleteiről az iskolák honlapjai adnak tájékoztatást. Ha a rendkívüli helyzetben az elektronikus adategyeztetésre semmilyen formában nem nyílik lehetőség, a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatására, a 2021/2022-es tanév kezdetekor személyesen is sor kerülhet a körzetes iskolában. Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani.
  4. Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői véleményben kijelölt iskola hivatalból felveszi.
  5. A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt – ha a felvételi követelményeknek megfelel – a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel vagy át kell venni.
  6. Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha

  • menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
  • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell. A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a 18. életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A tankötelessé váló gyermekek beiratkozásáról szóló részletes tájékoztató a körzetes intézmények, valamint a Közép-Budai Tankerületi Központ honlapján (https://kk.gov.hu/kozepbuda) egyaránt elérhető és megtekinthető.

Szabályok a digitális oktatás esetén

Kedves Diákjaink! Kedves Szülők!

 

A 17/2021-es EMMI határozat március 31-ig digitális oktatást rendelt el az általános iskolákra vonatkozóan is, melyet a tavaszi szünet követ: április 1-6-ig.

A digitális oktatás ideje alatt a Házirend részét képező Szabályok a digitális oktatás esetén című rész tartalmazza, mely az alábbi linkre kattintva érhető el.

Az online órákat tartalmazó, kis mértékben módosított órarendet az osztályfőnökök elküldték a tanulóknak, szülőknek. Az órák kijelölésénél azt az irányelvet követtük, hogy a tanulók terhelése nagyjából egyenletes legyen, foglalkoztatva legyenek, és a készségtárgyak révén offline feladatokkal kapcsolódjanak ki.

A digitális oktatás ideje alatt egész iskolára kiterjedően az év elején létrehozott Google Classroom felületét használjuk.

Az Operatív Törzs és a Klebelsberg Központ iránymutatásában is kiemelték, hogy a járványügyi helyzet olyan súlyos mértékűvé vált, hogy kiemelten fontos, hogy gyermekeik ne hagyják el otthonaikat, következő három hétre teljes körű zárást rendelnek el.

 

Kívánok Önöknek jó egészséget, kitartást az elkövetkező időkre!

T. Zuggó Tünde, intézményvezető

A szóbeli középiskolai felvételi vizsga időpontjai — frissített

Kedves Felvételiző! Kedves Szülők!

Az oktatási azonosító vagy a megadott jelige alapján tájékozódhatnak a szóbeli vizsgák beosztásáról. Beosztani azokat a tanulókat tudtuk, akiknek beérkezett a jelentkezési lapja. Akiknek később érkezik, azok várhatóan március 9-én kerülnek sorra. Kérjük, kísérjék figyelemmel honlapunkat!

Itt tesszük közzé azoknak a tanulóknak az oktatási azonosítóját/jeligéjét, akiknek nem javasoljuk a szóbeli vizsgát, mivel maximális szóbeli pontszám esetén sincs esélyük a felvételre.

Minden felvételizőnek sok sikert kívánunk a megmérettetésekhez!

A szóbeli felvételi részleteiről az alábbi linkre kattintva olvashat.

Tájékoztató a szóbeli vizsgával kapcsolatban a felvételizők számára

 

2021.03.09 13:00

B/9. bizottság B/10. bizottság
13:00 DA2006 13:00 Nairobi
13:10 72749629294 13:10 72861813388
13:20 72776941158 13:20 72632662521
13:30 SZISZI2018 13:30 72624276941
13:40 72651605063 13:40 72786447739
13:50 72722531242 13:50 72732842836
14:00 72823702697 14:00 csipi
14:10 72702338002 14:10 Eperke06
14:20 72652875635 14:20 73274764633
14:30 72682827648 14:30 eperlekvár
14:40 72772297934 14:40 72676278353
14:50 72562979040 14:50 72755118038

 

R/21. bizottság R/22. bizottság
13:00 72660380632 13:00 72654220016
13:15 72660381317 13:15 72636366317
13:30 72632054779 13:30 72806162616
13:45 Bonsai 13:45 72939987133
14:00 72812114481 14:00 mopsz
14:15 72635359452 14:15 72633855907
14:30 ROBINSON 14:30 Bagoly
14:45 72828359627 14:45 72690466863

 

R/23. bizottságttság R/24. bizottság
13:00 72727222535 13:00 Tszabolcs
13:15 WG_WOLVERINE31 13:15 72751092926
13:30 72738803209 13:30 Shard2019
13:45 72725455224 13:45 72864230432
14:00 72805045132 14:00 72670816409
14:15 72767511336 14:15 TULIPÁN
14:30 Focista2006 14:30 72734899121
14:45 Noel107 14:45 72824262718

 

2021.03.09 15:00

B/11. bizottság
15:00 AKATSUKI
15:10 72750171696
15:20 72722035253
15:30 72820259518
15:40 Zebu 060804

 

Akiknek nem javasoljuk a szóbeli vizsgát

12130303 72714138372 72820976105
5652 72716136706 72824318232
72536176033 72721307143 72826267633
72593927362 72725275084 72834708269
72611569089 72731924122 72862209028
72611781656 72732829683 72863497877
72617254194 72733146653 72997956443
72625752315 72733152893 73166729341
72633164739 72733934727 73259993079
72635322953 72734038801 73499552664
72637406480 72735073690 Agent007
72637580320 72736927557 ananász377
72644925160 72738814356 androula07
72644928832 72739868128 Arthur
72645886352 72740899314 BANÁN
72648698561 72744467836 berkenye
72652400857 72744959063 BKSB
72652591712 72747627020 Bradly
72659069556 72748610378 Elprossimo
72660380463 72749860310 GAZDA44
72666956619 72750592698 GENIUS 10
72669306565 72751340069 Hablaty
72669462793 72753921673 Hecsedli13
72675904792 72754120229 JANKA
72681810299 72759786834 KBN
72686265143 72770004247 LALA01
72686828868 72772040082 Mangó07
72687325587 72772043745 MIHAOMI
72687488840 72774724943 PETRATEDDY
72689920869 72780325499 petyuli
72692066646 72786089174 Pötyi
72707873001 72786390725 SZUSZI93
72707885497 72789984377 t.alma
72708098736 72792273107 vivaldi4
72708137487 72792285968 ZETE777
72710674396 72797945275
72714106566 72803944135

ERASMUS+

Örömmel jelentjük be, hogy iskolánk Erasmus-akkreditációs pályázata sikeres lett, és a következő években akkreditált intézményként egyszerűsített formában pályázhat diák és tanári Erasmus mobilitásokra egyaránt.

A 2021-ben akkreditált intézmények listája itt tekinthető meg.

Az akkreditáció által nyújtott előnyökről itt érhető el egy angol nyelvű tájékoztató.

Iskolánk eddigi Erasmus+ tevékenységeiről honlapunk Erasmus+ aloldalán olvashat.

Pasaréti Szakmai Nap 2021.

Az előadások anyagai: