Ügyintézés

Ügyfélfogadási idő

Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése a Pasaréti úti székhelyen az iskolatitkári irodában történik hétfőtől csütörtökig 8:00-15:00-ig.

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt az iskola honlapján közzéteszi.

Letölthető dokumentumok

Felmentés értékelés alól

Kérelem órák látogatása alóli felmentéshez

Igazgatói engedély kérelme három tanítási napnál hosszabb távolmaradás esetén

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz

Kérelem a mindennapos testnevelés legfeljebb heti két órájának kiváltására

Kérelem a délutáni foglalkozások alóli felmentéshez

E-kréta e-Ügyintézés

Etika-Hit-és erkölcstan nyilatkozat

KÉRELEM BIZONYÍTVÁNY-MÁSODLAT KIÁLLÍTÁSÁHOZ

Fakultációváltási kérelem